Vandra Hallandsleden

Hallandsleden är totalt 360 km lång, ansluter i söder till Skåneleden och i norr till Bohusleden. Leden delar sig i en västlig och en östlig del, totalt består leden av 24 etapper. Leden går igenom både skog och åkermark. Leden finns dokumenterad på 3 kartor. Leden går igenom hela Halland och det finns lägerplatser utspridda längs hela leden. Hallandsleden är även en del av Nordsjöleden som totalt är 500 mil lång.Dela med dina vänner...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone